Aktiviteter 2022

Elmia 2022

Aktiviteter 2013

Info från Bollerup


Aktiviteter 2012

Info från Bollerup


Aktiviteter 2011

Info från Elmia
Info från Bollerup


Aktiviteter 2010

Info från Bollerup


Aktiviteter 2009

Info från årets läger på Bollerup
Mer om Bollerup


Aktiviteter 2008

Även i år har det varit på läger på Bollerup
Mer om Bollerup


Aktiviteter 2007

I år har Köttrasungdom medverkat på MILA, samt varit på läger på Bollerup - det femte i ordningen
Mer om MILA
Mer om Bollerup


Aktiviteter 2006

Ungdomarna har även i år varit på läger på Bollerup.
Mer om Bollerup
samt medverkat på Elmia i oktober Mer om Elmia


Aktiviteter 2005

Ungdomarna har under 2005 medverkat på MILA och varit på läger på Bollerup. Man har också visat djur på Tånga marknad och haft läger med djurträning i samband med det.
Köttrasungdomen medverkade också på Elmia i augusti.

Mer om Bollerup
Mer om Tånga marknad


Aktiviteter 2004

Under 2004 har läger på Bollerup genomförts. Många aktiviteter som brandövning, livräddning, träning av djur m.m.


Aktiviteter 2003

Under 2003 har Köttrasungdom deltagit på MILA, haft sommarläger på Bollerup, visat upp djur på Bollerups 100-års jubileum och skall deltaga på Elmia.Har Ni förslag på aktiviteter? Skicka då e-mail till ungdomsrepresentanterna, ni hittar deras adress under kontaktpersoner.

P Lindberg