Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för barn och ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser. Samtliga sju rasföreningar har minst varsin representant i Köttrasungdoms styrelse, vilka arbetar ideellt för våra barn och ungdomar.

Alla djurintresserade barn och ungdomar är välkomna till Köttrasungdom, vi har grannens barn, barnbarn och syskonbarn i vår matrikel, man måste alltså inte ha köttdjur själv.

Vårt främsta mål är att skapa samhörighet och glädje mellan framtidens lantbrukare, oavsett vilken ras man har hemma på gården.
Vi ansvarar för Showmanship tävlingarna på Elmia och Mila.
Vi har läger med olika teman runt djurhantering, ställer upp på propaganda visningar mm och givetvis har vi en massa skoj vid sidan om också, som t ex bad och besök på Sommarland.

All verksamhet i Köttrasungdom betalas av våra sponsorer, med undantag av administrativa kostnader som rasföreningarna bekostar.
Det är gratis att vara medlem i Köttrasungdom, idag finns ca 100 medlemmar och fler är på väg in.

Välkommen att höra av dig!

Magnus Gustafsson
Ordförande

Sommarläger 2024

26-28 juli

Inbjudan klicka här